Angielskie słówka rodzaju żeńskiego i męskiego 2

Podziel następujące rzeczowniki na trzy grupy. Wybierz właściwe wyrazy.
parent
waitress
bridegroom
stewardess
sir
headmistress
journalist
painter
doctor
landlord