Angielskie słówka w tłumaczeniach

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • ENGLISH
 • a cousin
 • a grandson
 • a daughter
 • an uncle
 • an aunt
 • a niece
 • a nephew
 • a male
 • a female
 • both
 • famous people
 • their relations
 • guess the relationship
 • use the ideas
 • add these words
 • try the puzzle
 • people who are related
 • a family tree
 • the people above
 • an economics student
 • a computer business
 • funny and clever
 • a nice niece
 • at least 6 people
 • decide about it
 • you need a lot of time
 • who’s this?
 • swap roles
 • they’re divorced
 • the best reply
 • I feel confident
 • say it politey
 • a sellotape
 • a felt-tip pen
 • a rubber
 • a ruler
 • an elastic band
 • POLISH
 • kuzyn
 • wnuczek
 • córka
 • wujek
 • ciotka
 • siostrzenica, bratanica
 • siostrzeniec, bratanek
 • rodzaju męskiego
 • rodzaju żeńskiego
 • obaj, obie, oboje
 • sławni ludzie
 • ich relacje, związki
 • odgadnij ich pokrewieństwo
 • użyj pomysłów
 • dodaj tych wyrazów
 • spróbuj łamigówkę, zagadkę
 • ludzie, którzy są spokrewnieni
 • drzewi genealogiczne
 • ludzie powyżej
 • student ekonomii
 • biznes komputerowy
 • zabawny i sprytny
 • miła siostrzenica
 • przynajmniej 6 osób
 • zdecyduj o tym
 • potrzebujesz dużo czasu
 • kto to jest?
 • zamień się rolami
 • oni są rozwiedzeni
 • najlepsza odpowiedź
 • czuje się pewnie
 • powiedz to grzecznie
 • taśma klejąca
 • mazak
 • gumka
 • linijka
 • gumka (recepturka)