Angielskie kolokacje ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy.
sun
a driving
an alarm
an MP3
an identity
a mobile
chewing
a cheque
a paper
felt-tip