Angielskie słówka krzyżówka

Uzupełnij następującą krzyżówkę. Jeżeli chcesz uzyskać podpowiedź, naciśnij przycisk HINT. Aby rozpocząć naciśnij liczbę umieszczoną w polu krzyżówki.
1    2        3       
          4     
    5     6        
             
   7            
             
       8        
 9              
             
 10              
             
             
11