Angielskie słówka w tłumaczeniach

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • piaszczysta plaża
 • małe mieszkanie
 • centrum miasta
 • duży dom
 • ogród
 • biuro
 • basen
 • one wyglądają tak samo
 • one wyglądają inaczej
 • codzienne życie
 • idź do domu
 • duży posiłek
 • przekąska w czasie lunchu
 • o północy
 • albo ten albo tamten
 • gdzie konieczne
 • jedz dużo mięsa
 • blok mieszkalny
 • bibloteka
 • szkoła
 • bank
 • supermarket
 • dworzec kolejowy
 • szpital
 • hotel
 • przedstaw studenta
 • stolice
 • środa i czwartek
 • piątek i sobota
 • do zobaczenie później
 • wymieszanie litery
 • powszechne wyrazy
 • brakujące litery
 • wykonaj obliczenia
 • wyrazy powyżej
 • posłuchaj I sprawdź
 • postępuj według instukcji
 • znać angielski
 • usiądź na krześle
 • uzupełnij luki
 • ENGLISH
 • a sandy beach
 • a small flat
 • the city centre
 • a big house
 • a garden
 • an office
 • a swimming pool
 • they look the same
 • they look different
 • daily life
 • go home
 • a big meal
 • a snack at lunchtime
 • at midnight
 • either this or that one
 • where necessary
 • eat a lot of meat
 • a block of flats
 • a library
 • a school
 • a bank
 • a supermarket
 • a railway station
 • a hospital
 • a hotel
 • introduce a student
 • capital cities
 • Wednesday and Thursday
 • Friday and Saturday
 • see you later
 • mixed-up letters
 • common words
 • the missing letters
 • do the calculations
 • the words above
 • listen and check
 • follow the instructions
 • to know English
 • sit on the chair
 • complete the gaps