Angielskie kolokacje ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy aby utworzyć kolokacje w języku angielskim.
a sandy
the city
a swimming
daily
go
a delicious
either this
a block
a railway
capital