Angielskie zwroty w tłumaczeniach

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • kwadrans po ósmej
 • wpół do dziesiątej
 • przewodnik telewizyjny
 • przedyskutuj pytania
 • wstań wcześnie
 • idź do łóżka późno
 • jedz śniadanie
 • złap autobus
 • przyjdź do domu
 • idź do domu
 • oglądaj telewizję
 • weź kąpiel
 • weź prysznic
 • typowy dzień
 • użyj wskazówek
 • dopasuj waluty
 • lekcje angielskiego
 • policz swoje punkty
 • prawda lub fałsz
 • ona jest mężatką
 • wiedza ogólna
 • sprawdź swoje odpowiedzi
 • ludzie na zdjęciach
 • mały kraj
 • piaszczysta plaża
 • centrum miasta
 • basen
 • one są takie samo
 • one są inne
 • codzienne życie
 • duży posiłek
 • przekąska w czasie lunchu
 • o północy
 • albo ten albo tamten
 • jedz dużo mięsa
 • blok mieszkalny
 • bibloteka
 • dworzec kolejowy
 • powszechne wyrazy
 • brakujące litery
 • postępuj według instukcji
 • ENGLISH
 • quarter past eight
 • half past nine
 • the TV guide
 • discuss the questions
 • get up early
 • go to bed late
 • have breakfast
 • catch the bus
 • come home
 • go home
 • watch TV
 • have a bath
 • have a shower
 • a typical day
 • use the prompts
 • match the currencies
 • English lessons
 • count your marks
 • true or false
 • she’s married
 • general knowledge
 • check your answers
 • people in the photos
 • a small country
 • a sandy beach
 • the city centre
 • a swimming pool
 • they are the same
 • they are different
 • daily life
 • a big meal
 • a snack at lunchtime
 • at midnight
 • either this or that one
 • eat a lot of meat
 • a block of flats
 • a library
 • a railway station
 • common words
 • the missing letters
 • follow the instructions