Angielskie zaimki osobowe i w formie dopełnienia

Wybierz właściwe zaimki występujące w formie dopełnienia, które odpowiadają podanym zaimkom osobowym w zdaniach z lewej strony.
I work in a bank.He knows .
You live in a flat.I know .
He works long hours.I know .
She speaks English.I know .
We study a lot.He knows .
You eat fish. I know .
They drink beer.I know .
Tom is clever.I like .
My niece is funny.I like .
His aunt is intelligent. I love .