Brakujące wyrazy w angielskich zdaniach ćwiczenie

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim.
How old your children?
Have you tissues?
Where you work?
Where your children?
Where you got your car?
They got a new house.
You very clever.
Where they study English?
Why you go there?
Where you got your lighter?