Godziny w języku angielskim ćwiczenie

Dopasuj godziny w języku angielskim.
1.35
12.15
6.40
18.20
4.50
9.20
4.30
20.30
17.20
1.25