Język angielski fiszki

Język angielski fiszki. Aby rozpocząć kliknij wyraz NEXT a następnie przetłumacz wyświetlony wyraz angielski na język polski. Aby sprawdzić swoją odpowiedź ponownie kliknij NEXT.
Can I have an espresso, please?Czy mogę prosić espresso?
How much is it?Ile to jest? / Ile to kosztuje?
a touristturysta
cover the wordszakryj wyrazy
look at the pricespopatrz na ceny
circle the right answerzakreśl właściwą odpowiedź
a lot of countriesdużo krajów
they use the eurooni używają euro
the cinema ticketbilet do kina
a cup of coffeefiliżanka kawy
I buy a coffeeja kupują kawę
write the missing wordsnapisz brakujące wyrazy
you are a customerty jesteś klientem
ask for two thingspoproś o dwie rzeczy
change roleszamień się rolami
people in the streetludzie na ulicy
complete the chartuzupełnij tabelkę
answer the questionsodpowiedz na pytania
a memory cardkarta pamięci
a phone cardkarta telefoniczna
a credit cardkarta kredytowa
a ticket to Oxfordbilet do Oxfordu
single or doublepojedynczy czy podwójny
a difficult questiontrudne pytanie
a brown coatbrązowy płaszcz
a nice personmiła osoba
the correct soundprawidłowy dźwięk
write the pricesnapisz ceny
a regular lattenormalna (kawa) latte
a hundred and twenty pounds£120
eighty cents$0.80
fifteen dollars ninety-nine$15.99
fifty euros ninety-nine€50.99
sixty p60p
thirteen dollars twenty-five$13.25
three euros twenty€3.20
twelve pounds seventy-five£12.75
fifty cents$0.50
fifty pence (fifty p)50p