Piosenka: Last Christmas - Wham - słowa i tłumaczenie

 • Last Christmas
 • I gave you my heart
 • But the very next day you gave it away.
 • This year
 • To save me from tears
 • I'll give it to someone special.

 • Once bitten and twice shy
 • I keep my distance
 • But you still catch my eye.
 • Tell me, baby,
 • Do you recognize me?
 • Well,
 • It's been a year,
 • It doesn't surprise me
 • (Merry Christmas)

 • I wrapped it up and sent it
 • With a note saying, "I love you,"
 • I meant it
 • Now I know what a fool I've been.
 • But if you kissed me now
 • I know you'd fool me again.

 • A crowded room,
 • Friends with tired eyes.
 • I'm hiding from you
 • And your soul of ice.
 • My god I thought you were someone to rely on.
 • Me? I guess I was a shoulder to cry on.

 • A face on a lover with a fire in his heart.
 • A man under cover but you tore me apart.
 • Now I've found a real love,
 • you'll never fool me again.

 • A face on a lover with a fire in his heart
 • A man under cover but you tore him apart
 • Maybe next year I'll give it to someone
 • I'll give it to someone special.
 • W ostatnie Boże Narodzenie
 • Oddałem Tobie moje serce
 • Lecz następnego dnia oddałaś je.
 • Tego roku
 • Aby oszczędzić sobie łez
 • Oddam je komuś specjalnemu.

 • Raz ukąszony i podwójnie nieśmiały
 • Zachowuję odległość
 • Lecz wciąż przyciągasz mój wzrok
 • Powiedz mi, dziewczyno
 • Poznajesz mnie?
 • Coż,
 • Minął rok,
 • Nie dziwi mnie
 • (Wesołych Świąt)

 • Zawinąłem je i wysłałem
 • Z notatką mówiącą, Kocham Ciebie,
 • Mówiłem poważnie
 • Teraz wiem jakim byłem głupcem
 • Lecz gdybyś pocałowała mnie teraz
 • Wiem, że oszukałabyś mnie znowu

 • Zatłoczony pokój
 • Przyjaciele ze męczonymi oczami
 • Ukrywam się przed Tobą
 • I twoją duszą z lodu.
 • Mój Boże myślałem, że jesteś kimś na kim można polegać
 • Ja? Myślę, że byłem ramieniem do wypłakania się

 • Twarz kochanku z ogniem w sercu
 • Mężczyzna w ukryciu lecz rozszarpałaś mnie
 • Teraz znalazłem prawdziwą miłość,
 • nigdy już mnie nie oszukasz znowu.

 • Twarz kochanku z ogniem w sercu
 • Mężczyzna w ukryciu lecz rozszarpałaś go
 • Może następnego roku oddam je komuś
 • Oddam je komuś specjalnemu