Angielski pytania o podmiot i dopełnienie odpowiedź

 • 1. Kto lubi Marka?
 • Who likes Mark?
 • 2. Kogo lubi Marek?
 • Who does Mark like?
 • 3. Kto chce filiżankę kawy?
 • Who wants a cup of coffee?
 • 4. Kto wygrał mecz?
 • Who won the match?
 • 5. Kto zna poprawną odpowiedź?
 • Who knows the right answer?
 • 6. Kogo ty już znasz w tej klasie?
 • Who do you already know in this class?
 • 7. Kto powiedział tobie wiadomość?
 • Who told you the news?
 • 8. Komu powiedziałeś wiadomość?
 • Who did you tell the news?
 • 9. Kto złamał mój długopis?
 • Who broke my pen?
 • 10.Do kogo wczoraj dzwoniłeś?
 • Who did you call yesterday
 • 11. Kto do ciebie wczoraj dzwonił?
 • Who called you yesterday?
 • 12. Kto poszedł wczoraj na mecz?
 • Who went to the match yesterday?