Czasowniki nieregularne z angielskiego

Napisz następujące czasowniki regularne w czasie Past Simple w języku angielskim.
1. stay
2. rain
3. work
4. live
5. help
6. carry
7. want
8. play
9. walk
10. listen
11. love
12. wash
13. stop
14. ask
15. look
16. open
17. study
18. cry
19. watch
20. appear