Zwroty z wyrazem 'FEEL' w zdaniach

Zwroty z wyrazem 'FEEL' w zdaniach. Wybierz właściwe wyrażenia aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim zawierające wyrażenia z wyrazem FEEL.