Angielskie czasowniki nieregularne do - fight

Angielskie czasowniki nieregularne do - fight. Uzupełnij brakujące formy angielskich czasowników nieregularnych.
Znaczenie Infinitive Past Simple Past Participle
1.robić
2.rysować
3.śnić, marzyć
4.pić
5.kierować samochodem
6. jeść
7. upaść
8. karmić
9. czuć
10. walczyć