Lekcja 11

Dopasuj następujące części zdań aby uzupełnić następujące zdania zawierające czasownik modalny can.
He can go outside
I can’t wait
You can’t smoke
Can I pay by
I can’t get there
He can take a bus
She can bring it back
I can’t get to work
I can’t finish it
You can get a cup of tea