Prośby i proszenie o pozwolenie ćwiczenie 5

Uszereguj następujące wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć prawidłowe pytania w języku angielskim. UWAGA! W tym ćwiczeniu pierwszy wyraz nie musi wcale rozpoczynać się od dużej litery!