Prośby i odpowiedzi po angielsku

Dopasuj prośby z właściwymi odpowiedziami w języku angielskim.
Can I have a cup of tea?
Is it OK if I make a phone call?
Could you repeat that again, please?
Can I speak to you for a second?
Do you mind if I look at your books?
Is it OK if I leave work early today?
Could you move over, please?
Do you mind if I turn the radio up?