Zawody po angielsku - kto to powiedział

Dopasuj następujące zdania w języku angielskim z odpowiednimi zawodami, które najprawdopodobniej zostały wypowiedziane przez osoby je wykonujące.
Here’s your bill, sir.
Where to?
I have to milk the cows.
I should turn on the cooker.
I have to take care of patients.
We have just put out the fire.
I have counted the taxes.
You will go to prison.
We can lend you this book.
He’s a naughty boy.