Czasowniki w wyrażeniu czynności w czasie wolnym

Wybierz właściwe czasowniki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
to chess
to a run
to a DVD
to swimming
to the Internet
to the gym
to video games
to a magazine
to a walk
to clubbing
to yoga
to a football match