Czasowniki nieregularne w formie fiszek (1-20)

Przetłumacz na język angielski następujące czasowniki wraz z wyrażeniami i zdaniami. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi najedź kursorem myszki na odpowiednią fiszkę, aby zobaczyć angielskie tłumaczenia.

to be - was / were - been
at home, at the cinema, busy

I am at home now.
I was at the cinema yesterday.
I have been very busy recently.

być
w domu, w kinie, zajęty

Jestem teraz w domu.
Byłem wczoraj w kinie.
Byłem ostatnio bardzo zajęty.

to beatbeatbeaten
at chess, a record, an illness

He always beats me at chess.
He beat his own world record.
She has beaten the illness.

wygrywać, pobić, pokonać
w szachy, rekord, chorobę

On zawsze wygrywa ze mną w szachy.
Pobił swój własny rekord świata.
Pokonała chorobę.

to becomebecamebecome
a doctor, fat, ill

She wants to become a doctor.
He became fat after giving up smoking.
She has become ill with flu.

zostać, stać się
lekarzem, gruby, chory

Ona chce zostać lekarzem.
Stał się gruby po rzuceniu palenia.
Zachorowała na grypę.

to beginbeganbegun
a game, a journey, a career

They begin the game at 8 pm.
I began the journey on Monday.
He has begun his career in show business.

zaczynać, rozpoczynać
grę, podróż, karierę

Zaczynają grę o 20.
Rozpocząłem podróż w poniedziałek.
Rozpoczął karierę w show biznesie.