Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B(16)

blady jak ściana/płótno
as white as a sheet