Film: some i any w zdaniach

Stosując w języku angielskim SOME i ANY musimy pamiętać o następujcych zasadach:

SOME stosujemy w zdaniach twierdzących.

ANY stosujemy w zdaniach przeczących i pytających.