Fiszki ze słówkami 2

Aby rozpocząć naciśnij przycisk Next word (następny wyraz) i postaraj się przypomnieć angielski wyraz o tym samym znaczeniu co wyraz wyświetlony i następnie ponownie naciśnij przycisk Next word, aby sprawdzić czy dobrze zapamiętałeś.
słuchaćto listen
mówićto speak
powtórzyćto repeat
powiedziećto say
teraznow
ktowho
czytaćto read
imięa name
pokója room
Przepraszam?Sorry?
Dziękuję.Thank you.
dialoga dialogue
paraa pair
ćwiczyćto practise
spotkaćto meet
póżnolate
patrzeć nato look at
uzupełnićto complete
wykres, tabelkaa chart
zasadaa rule
ćwiczeniean exercise
słownictwovocabulary
liczbaa number
liczyćto count
wówczasthen
następnythe next
wymowapronunciation
akcent wyrazowyword stress
dopasowaćto match
wyraza word
zdjęciea photo
sprawdzićto check
kawaa coffee
ponownieagain
podreślićto underline
sylabaa syllable
dźwięka sound
zdaniea sentence
innyother
przykładan example
luka, szczelinaa gap
używaćto use
skrócona formaa contraction
gdziewhere
możliwepossible
przepisaćto rewrite
pytaniea question
pisaćto write
uporządkować, zamówićto order
litera, lista letter
zrobićto make
podkreślićto underline
przestrzeńspace
kopiowaćto copy