Angielskie fiszki - przetłumacz na angielski

 • complete the sentences
 • say the nationality
 • Hurry up. We are late.
 • I am ready
 • we are on holiday
 • do the exercise
 • read the rules
 • the same
 • different
 • underline the syllable
 • practise the sentences
 • correct the wrong nationalities
 • listen and check
 • count the numbers
 • order the words
 • make questions
 • match the answers to the questions
 • which word is different?
 • the missing vowels
 • write the numbers
 • match the sentences to the responses
 • Where are you from?
 • Have a nice day!
 • it’s fantastic
 • complete the crossword
 • where in Poland?
 • it is good
 • uzupełnij zdania
 • powiedz narodowść
 • Pośpiesz się. Jesteśmy spóźnieni.
 • jestem gotowy
 • jesteśmy na wakacjach
 • zrób ćwiczenie
 • przeczytaj zasady
 • taki sam
 • różny
 • podkreśl sylabę
 • ćwicz zdania
 • popraw złe narodowści
 • posłuchaj i sprawdź
 • policz liczby
 • uporządkuj wyrazy
 • zrób pytania
 • dopasuj odpowiedzi do pytań
 • który wyraz jest różny?
 • brakujące samogłoski
 • napisz liczby
 • dopasuj zdania do odpowiedzi
 • Skąd jesteś?
 • Życzę miłego dnia!
 • to jest fantastyczne
 • uzupłenij krzyżówkę
 • gdzie w Polsce?
 • to jest dobre