Kolokacje w angielskim ćwiczenie

Dopasuj wyrazy aby utworzyć angielskie kolokacje.
say
Where are you
number
complete the sentences
Have a
Breakfast is
read
complete
correct
count