Liczba mnoga i pojedyncza rzeczowników ćwiczenia

Napisz następujące rzeczowniki w języku angielskim w liczbie mnogiej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym ćwiczeniu wynosi 95% !
Liczba pojedyncza Liczba
mnoga
1.bottle
2.vegetable
3.address
4.child
5.sandwich
6.country
7.house
8.woman
9.salad
10.egg
11.customer
12.conversation
13.phrase
14.price
15.word
16.banana
17.shoe
18.room
19.businessman
20.place