Meeting 09

Aby rozpocząć naciśnij przycisk Next word (następny wyraz) i postaraj się przypomnieć polski wyraz o tym samym znaczeniu co wyraz wyświetlony i następnie ponownie naciśnij przycisk Next word, aby sprawdzić czy dobrze zapamiętałeś.
a treedrzewo
a cafekawiarnia
a dogpies
descriptionopis
a squareplac
in my picturena moim zdjęciu
differencesróżnice
belowponiżej
abovepowyżej
oppositenaprzeciwko
in front of somethingprzed czymś
on the rightpo prawej stronie
on the leftpo lewej stronie
behindza czymś (z tyłu)
to findznależć
to describeopisać
betweenpomiędzy
a lakejezioro
a tablestół
a busautobus
a railway stationstacja kolejowa
an Internet cafekafejka internetowa
a librarybiblioteka
a beachplaża
a post officepoczta
expensivedrogi
beautifulpiękny
the weatherpogoda
See you soon !Do zobaczenia wkrótce!
a postcardpocztówka

Starter: meeting 09