Zdania w angielskim ćwiczenie

Dopasuj następujące zdania w języku angielskim, tak aby pasowały do siebie swoim kontekstem.
Hello.
How are you?
This is my sister.
What's your name?
Are you married?
How old are you?
What's your phone number?
See you soon.