Angielskie przyimki w zdaniach ćwiczenia

Wybierz właściwe angielskie przyimki aby uzupełnić następujące zdania poniżej.
It’s an email (od) my boyfriend.
My ID card is my bag.
Their daughter is class 3.
I’m from Venice Italy.
He’s tall dark hair.
Justyna is very different Dagmara.
Write this English.
Say who is your family.
Do you live London?
I don’t live the centre.