Czasowniki w angielskich zwrotach ćwiczenia

Wybierz właściwe czasowniki aby utworzyć prawidłowe angielskie wyrażenia.
from 10-20 / the chairs / the people
personal information
in a flat / in Olsztyn / in Poland
a moment
TV / a film / a video
the radio / music / a CD
magazines / a book / a newspaper
fast food / breakfast
coffee / milk / water
English / Polish / German
in a bank / in a school
Spanish / English / Polish