Formy czasownika BYĆ w angielskim ćwiczenia

Wybierz właściwe formy czasownika 'być' aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim.