Angielskie przyimki ćwiczenia

Wybierz właściwe przyimki aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim.
People Italy drink a lot of coffee.
What do you do Saturdays?
Do you read magazines English?
I watch TV the evening.
You don’t work a bank.
Do you work a school?
Do you have dinner home?
What do you have lunch?
My name is Anastazia. Anna short.
I work in a hairdresser’s the city centre.