Angielskie czasowniki ćwiczenie online

Wybierz właściwe czasowniki aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim.
Is your breakfast from dinner?
Do you TV at dinner time?
Do you wine or beer with dinner?
Do you in a big house?
Do you to the radio in the morning?
Do you a lot of coffee?
Do you in a bank?
Do you have at home?
Do you newspapers in English?
Do you sausages for breakfast?