Słownictwo - przetłumacz na język angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • typowy dzień
 • mam czas
 • wszystko
 • wstaję
 • mam (jem) śniadanie
 • biorę prysznic
 • biorę kąpiel
 • jadę do pracy autobusem
 • chodzę na uniwersytet
 • mam (piję) kawę
 • mam (jem) kanapkę
 • mam lunch
 • zaczynam pracę
 • kończę pracę
 • idę do domu
 • idę na zakupy
 • idę na siłownię
 • robię obiad
 • mam obiad
 • robie prace domowe
 • oglądam telewizję
 • idę do łóżka
 • robię kawę
 • chodzę do kina
 • idę do łóżka
 • idę do domu
 • zawsze wstaję o 6
 • nigdy nie piję kawy
 • on nigdy nie je mięsa
 • ja zwykle kończę pracę o 5
 • czasami oglądam telewizję
 • wzgórze
 • noszę dżinsy i T-shirt
 • zamek (w drzwiach)
 • fantastyczny widok
 • dużo drzew
 • mała wioska
 • puszka tuńczyka
 • szynka lub ser
 • po lunchu
 • zanim pójdę do łóżka
 • niebo
 • ENGLISH
 • a typical day
 • I have time
 • everything
 • I get up
 • I have breakfast
 • I have a shower
 • I have a bath
 • I go to work by bus
 • I go to university
 • I have a coffee
 • I have a sandwich
 • I have lunch
 • I start work
 • I finish work
 • I go home
 • I go shopping
 • I go to the gym
 • I make dinner
 • I have dinner
 • I do housework
 • I watch TV
 • I go to bed
 • I make coffee
 • I go to the cinema
 • I go to bed
 • I go home
 • I always get up at 6
 • I never drink coffee
 • He never eats meat
 • I usually finish work at 5
 • I sometimes watch TV
 • a hill
 • I wear jeans and a T-shirt
 • a lock
 • a fantastic view
 • a lot of trees
 • a small village
 • a tin a tuna
 • ham or cheese
 • after lunch
 • before I go to bed
 • the sky