Słownictwo - przetłumacz na język angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • życie
 • uprawiam sport
 • życie jest różne
 • dużo turystów
 • północ Norwegii
 • krąg polarny
 • jest widno, jasno
 • dwie godziny
 • w ciemności
 • trzy stopnie
 • dużo śniegu
 • szkoły są zamknięte
 • jeżdźę na nartach
 • skuter śnieżny
 • dzieci bawią się na zewnątrz
 • jeśli jest bardzo zimno
 • oni bawią się wewnątrz
 • zostaję w domu
 • zupełnie inne
 • 24 godziny dziennie
 • cały czas
 • my łowimy ryby
 • my spacerujemy
 • wolę lato
 • powietrze jest czyste
 • zostanę tutaj na zawsze
 • kiedy
 • kto
 • co, jaki, jaka
 • gdzie
 • jak
 • pasażer
 • powtórz zdanie
 • lot do Londynu
 • idź pilnie
 • bramka B14
 • mam rezerwację
 • recepcjonistka
 • płaszcz
 • róźny dźwięk
 • lista
 • miasto
 • ENGLISH
 • life
 • I do sport
 • life is different
 • a lot of tourists
 • the north of Norway
 • the Arctic Circle
 • it is light
 • two hours
 • in the dark
 • 3 degrees
 • a lot of snow
 • schools are closed
 • I ski
 • a snowmobile
 • children play outside
 • if it’s very cold
 • they play inside
 • I stay at home
 • completely different
 • 24 hours a day
 • all the time
 • we fish
 • we walk
 • I prefer the summer
 • the air is clean
 • I will stay here forever
 • when
 • who
 • what
 • where
 • how
 • a passenger
 • repeat a sentence
 • a flight to London
 • go urgently
 • gate B14
 • I have a reservation
 • a receptionist
 • a coat
 • a different sound
 • a list
 • a city