Czasowniki nieregularne w angielskim

 • Znaczenie
 • zginać
 • gryźć, kąsać
 • dmuchać
 • łamać
 • przynosić
 • budować
 • palić, spalić
 • pękać
 • kupować
 • łapać
 • Verb
 • bend
 • bite
 • blow
 • break
 • bring
 • build
 • burn
 • burst
 • buy
 • catch
 • Past simple
 • bent
 • bit
 • blew
 • broke
 • brought
 • built
 • burnt
 • burst
 • bought
 • caught
 • Past participle
 • bent
 • bitten
 • blown
 • broken
 • brought
 • built
 • burnt
 • burst
 • bought
 • caught
Twoja wyszukiwarka