Data po angielsku

W języku angielskim możemy pisać datę na różne sposoby, na przykład:
dzień/miesiąc/rok - 6th February, 2014
miesiąc/dzień/rok - February 6th, 2014.

Litery, które występują po liczebnikach porządkowych (-st, -nd,-rd, -th) mogą być pominięte, jak również przecinek przed rokiem.

Można również używać skrótów dla nazw miesięcy.

Piszemy Mówimy
Brytyjski Amerykański
4th May / 4 May the fourth of May May the fourth
20/7 the twentieth of July July the twentieth