Proste pytania po angielsku

Ćwiczenie

Przetłumacz na język angielski następujące pytania.

Potrzebujesz pomocy?

Odmiana czasownika być
Czy ja jestem studentem?
?
Czy ty jesteś lekarzem?
?
Czy on jest nauczycielem?
?
Czy ona jest pielęgniarką?
?
Czy to jest książka?
?
Czy Tom jest studentem?
?
Czy Susan jest studentką?
?
Czy ty jesteś studentem?
?
Czy to jest klasa?
?
Czy Adam jest kelnerem?
?