Przysłówki częstotliwości angielski przykłady

Przysłówki częstotliwości określają jak często jest wykonywana określona czynność. Odpowiadają one na pytanie: How often? czyli Jak często? Do podstawowych przysłówków częstotliwości należą:

Przysłówek częstotliwości Znaczenie Przykłady
always zawsze I always have breakfast.
usually zazwyczaj, zwykle You usually finish work at 4 p.m.
often często He often goes to the cinema.
sometimes czasami He sometimes listens to the radio in the car.
never nigdy She never eats meat.

Chcąc lepiej zapamiętać przysłówki częstotliwości w języku angielskim, można przedstawić je w sposób bardziej obrazowy na skali częstotliwości.

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim

Bardzo ważną rzeczą jest pozycja jaką zajmują przysłówki częstotliwości w zdaniu. Należy pamiętać, aby umieszczać je przed czasownikiem.
I always have breakfast.

Inna ważną rzeczą o jakiej należy pamiętać, jest występowanie w języku angielskim zasady pojedynczego przeczenia. Dlatego właśnie używając przysłówka częstotliwości never, nie należy używać dodatkowego przeczenia, w odróżnieniu od języka polskiego, w którym mogą występować w jednym zdaniu dwie formy przeczące np.
Nigdy nie chodzę do kina.
W języku angielskim to samo zdanie będzie brzmiało:
I never go to the cinema.