Meeting 09

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Polskie znaczenie
 • autobus
 • biblioteka
 • Do zobaczenia wkrótce!
 • drogi
 • drzewo
 • jezioro
 • kafejka internetowa
 • kawiarnia
 • na moim zdjęciu
 • naprzeciwko
 • opis
 • opisać
 • pies
 • piękny
 • plac
 • plaża
 • po lewej stronie
 • po prawej stronie
 • poczta
 • pocztówka
 • pogoda
 • pomiędzy
 • poniżej
 • powyżej
 • przed czymś
 • różnice
 • stacja kolejowa
 • stół
 • za czymś (z tyłu)
 • znależć
 • Angielskie znaczenie
 • a bus
 • a library
 • See you soon !
 • expensive
 • a tree
 • a lake
 • an Internet cafe
 • a cafe
 • in my picture
 • opposite
 • description
 • to describe
 • a dog
 • beautiful
 • a square
 • a beach
 • on the left
 • on the right
 • a post office
 • a postcard
 • the weather
 • between
 • below
 • above
 • in front of something
 • differences
 • a railway station
 • a table
 • behind
 • to find

Starter: meeting 09