A an the angielski ćwiczenia

Wybierz poprawne przedimki A, an, the. Znak x oznacza brak przedimka.
in USA
it’s in city centre
it’s on right/left
it’s capital city
on foot
on Saturday
she’s teacher
we’ve got new car
you can take subway
you can drive at 60 km hour