Angielski articles ćwiczenia

Angielski articles. Wybierz poprawne przedimki. Znak x oznacza brak przedimka.
Doctor Singh
Mrs Wilson
Salem
at school
at weekend
by bus
by car
from Monday to Friday
go home
go to work