Angielski czas teraźniejszy prosty ćwiczenia

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
you like watching TV?
you frightened of spiders?
he hate flying?
she afraid of going to the dentist?
Where your nephew work?
she good at maths?
your parents live near here?
What time the film finish?
you interested in sport?
Where she come from?