Angielski czas Present Simple ćwiczenia

Uzupełnij podane poniżej zdania w języku angielskim właściwymi formami podanych czasowników. Pamiętaj o użyciu właściwej końcówki w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
   consist      do      eat      go      go      keep      last      listen      read      watch   
My uncle yoga every morning.
Do you to the radio in the car?
What can I do to fit?
Do you prefer to a football match live, or on TV?
We sometimes for a swim after work.
They out at our favourite Chinese restaurant.
My colleague a newspaper in the morning.
Tai-Chi of a series of slow movements.
A game for sixty minutes.
He to sleep for a few hours.