Angielski czas teraźniejszy prosty (Present Simple) - prezentacja

Angielski czas Present Simple należy do grupy czasów teraźniejszych i w języku polskim jest on określany jako czas Teraźniejszy Prosty.

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple)
Twierdzenia Przeczenia Pytania
I / you / we / they
work
I / you / we / they
don't work
Do I / you / we / they work?
He / She / It
works
He / She / it
doesn't work
Does he / she / it work?

Czas Present Simple jest używany dla określania:
1. zwyczajów i rzeczy, które wykonujemy regularnie:
I get up at 6 am.
2. rzeczy, które są prawdami uniwersalnymi:
Water boils at 100C.
We live in a big city.

Zasady dotyczące pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Czasownik Zasada Przykład
spółgłoska + y y zamienia się na i + es This airline flies to London.
-s (miss)
-x (fix)
-ch (catch)
-sh (watch)
+ es She misses London.
Tom fixes old bikes
She catches the bus.
She watches old films.
do, go + es She does all the shopping.
He goes to the gym.
pozostałe czasowniki + s His brother speaks Chinese.