Angielski czasownik modalny CAN ćwiczenia

Utwórz zdania w języku angielskim używając czasownika modalnego CAN i podanych wyrazów. Jeżeli na końcu zdania jest umieszczony znak [ + ] wówczas utwórz zdanie twierdzące, [ - ] zdanie przeczące, [ ? ] i pytanie. Jeżeli chcesz sprawdzić czy poprawnie utworzyłeś / utworzyłaś zdania, wówczas kliknij w pole z trzema znakami zapytania.

 • You / read my newspaper [ + ]
 • ? ? ?
 • / you come to class tomorrow [ ? ]
 • ? ? ?
 • We / park here [ - ]
 • ? ? ?
 • You / play football here [ - ]
 • ? ? ?
 • / we watch TV after dinner [ ? ]
 • ? ? ?
 • I / see the board [ - ]
 • ? ? ?
 • Tom / help us tomorrow [ + ]
 • ? ? ?
 • / I sit here [ ? ]
 • ? ? ?
 • He / go to the cinema tomorrow [ - ]
 • ? ? ?
 • He / come to dinner tonight [ - ]
 • ? ? ?