Angielski dialog o podróżowaniu samolotem

Uszereguj następujący dialog w języku angielskim na lotnisku we właściwej kolejości.
1Good afternoon. Which flight are you on?
2
3
4
5
6
7