Angielski kolokacje ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe kolokacje w języku angielskim.
read
open
write
hear
look
ask
famous
complete
the information
circle